Organisation
Principförklaring
Stadgar
Konventionen
Försäkringar
A-kassa
Fackliga rättigheter
Medlemsavgif
Föreningsrätt
Förhandlingsrätt
Jämställdhetslagen
Anställningsskydd
Medbestämmande
Kollektivavtal
Arbetsmiljölag
Grundlagen
Kontakta oss
e-mail me

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är en fast månadsavgift, för närvarande 320 kronor per månad och medlem, oavsett inkomst.

Som fackföreningsmedlem får Du hjälp med frågor som rör arbetsrätt, a-kassa, försäkringar m m.

Som medlem får Du förutom det, även hjälp och konsultation, med det mesta som berör Dig i samhället.

Du får genom medlemskapet tillgång till förhandlingsbiträde via organisationens förhandlingsgrupp, bestående av fackliga förhandlare, och fackliga ombudsmän med över 20- års aktiv erfarenhet inom svensk fackföreningsrörelse, och vid behov även arbetsrättsjurister,

Självklart omfattas du som fackföreningsmedlem av AMF-försäkringar på samma sätt som alla andra anställda på Din arbetsplats, oavsett din fackliga tillhörighet och oavsett kollektivavtal.

Vid eventuella förhandlingstillfällen mellan OFFC och Din arbetsgivare, som berör Dig, har Du full rättighet att närvara vid förhandlingsbordet och delta vid förhandlingarna. Din närvaro och deltagande är vår gemensamma styrka.

Mejla Dina kontaktuppgifter (namn, efternamn, tel.nr. Du kan nås på, Din e-mejladress) till OFFCs expedition så kontaktar vi Dig samma dag.


Det går också bra att ringar till expeditionen 08-42011200  eller faxa 08-42011300

Enighet ger styrka