Organisation
Principförklaring
Stadgar
Konventionen
Försäkringar
A-kassa
Fackliga rättigheter
Medlemsavgif
Föreningsrätt
Förhandlingsrätt
Jämställdhetslagen
Anställningsskydd
Medbestämmande
Kollektivavtal
Arbetsmiljölag
Grundlagen
Kontakta oss
e-mail me

Kontakta oss

Adress

Vi finns på flera orter. För mer information v.g. kontakta organisationen
--------------------------------------------------------------------------------
Expedition:

Telefon: 08-42011200    Fax: 08-42011300

Skicka ett mail till:


Expeditionstider:

Vardagar mellan kl. 10.00 - 16.00.

Kvällstid:

Torsdagar mellan kl. 16.00 - 19.00.

Vid brådskande ärende ring direkt till jourombudsmannen:

0790-233335

--------------------------------------------------------------------------------


Ditt förnamn

Ditt efter namn

Ditt tel. nr

Ditt mobil nr

Din e-post

Meddelande